Maurits Tompot. Afbeelding uit zijn boek Kosterlijke Ontdekkingen (2015).

Maurits Tompot. Afbeelding uit zijn boek Kosterlijke Ontdekkingen (2015).

Duizenden kosters zetten zich met hart en ziel in voor ‘hun’ kerk. Wie schuilt er achter deze dienstbare figuur op het kerkelijk erf? Deze zomer vertellen acht kosters over hun vak. Vandaag: Maurits Tompot (63), koster van de Sint-Jan in Gouda (Protestantse Kerk in Nederland).

De verlichting – hoe geven geschiedenisdocenten vorm aan deze fase in de Europese geschiedenis? Voor (orthodox gereformeerde) christenen zijn de waarden van de verlichting omstreden. Is het christelijk geloof in dat tijdperk geen afbreuk gedaan door het ondermijnen van het gezag van de bijbel? Het verstand op zoek naar kennis laat zich sindsdien niet zomaar meer vormen door God die zich in de bijbel heeft geopenbaard.

Het planetarium van Eise Eisinga in Leeuwarden. Bron planetarium-friesland.nl

Het planetarium van Eise Eisinga in Leeuwarden. Bron planetarium-friesland.nl

Betty Bausch (96) vertelt haar levensverhaal aan Duitse schoolkinderen, die lachen niet als ze over kamp Sobibor vertelt, waar haar ouders omgebracht werden. Nederlandse schoolkinderen deden dat wel.

Betty Bausch. Bron Christenen voor Israel

Betty Bausch. Bron Christenen voor Israel

Betty Bausch verloor als Joodse Nederlander haar man en ouders in de Tweede Wereldoorlog. Met haar levensverhaal wil ze herhaling van racisme en moord voorkomen.

Betty Bausch (96) keek als kind uit op de Hollandse Schouwburg in Amsterdam. In de Tweede Wereldoorlog werden daar Joden bijeen gedreven om op transport gezet te worden. ‘Het gebouw is een monument geworden. Ik zet me er voor in dat Duitse schoolkinderen gratis naar binnen mogen. Ze moeten weten wat er is gebeurd.’

UTRECHT – De Vereniging van Gereformeerde Studenten te Utrecht (VGSU) viert feest vanwege haar 65-jarig bestaan. Studenten en oud-studenten denken na over de identiteit van hun generatie.

Het logo van de Utrechtse studentenvereniging VGSU. Bron vgsu.nl

Het logo van de Utrechtse studentenvereniging VGSU. Bron vgsu.nl

In het oude kerkgebouw van een evangelische gemeente in het centrum van Utrecht, pal naast de Janskerk en de universitaire faculteit Geesteswetenschappen, hield de VGSU zaterdag haar ‘dies’. Precies 65 jaar geleden werd de vrijgemaakt-gereformeerde studentenvereniging opgericht.

Bron ardjanlogmans.nl

Bron ardjanlogmans.nl

Prof. Op ’t Hof stelt dat de belijdenispraktijk in de 16e en de 17e eeuw erg ruim was (RD 11-4). Dat is een vertekening van de werkelijkheid, reageert Ardjan Logmans. In zijn afscheidsrede betoogt prof. Op ’t Hof dat de belijdenispraktijk in de 16e en de 17e eeuw erg ruim was. Die stelling dient enigzins genuanceerd te worden.

In de eerste eeuwen van de Gereformeerde Kerk was het aantal belijdende lidmaten niet groot. Kerk en bevolking vielen lang niet met elkaar samen. Veel mensen vonden het voldoende om in de registers te staan als een „liefhebber van de gereformeerde religie.” Het aantal kerkgangers was vele malen groter dan het aantal kerkleden. Niet-katholiek zijn was voor veel mensen om den brode belangrijker dan volbloed protestants te zijn.

Christelijk Conservatief Beraad.GOUDA – Nederland is gebaat bij een volwassen omgang met de christelijke traditie, vindt filosoof Govert Buijs. Het puberale afscheid van religie moet opzij worden gezet.

De bekende vrijzinnige theoloog Harry Kuitert (90) brak het christelijk geloof steen voor steen af. Nu is de kerk aan de beurt.

Kuitert publiceerde in november 2014 het boek Kerk als constructiefout. Bron ardjanlogmans.nl

Kuitert publiceerde in november 2014 het boek Kerk als constructiefout.Bron ardjanlogmans.nl

Ik ben dertig. Waar in de kerk zijn de vrienden te vinden van mijn ouders, opa’s en oma’s? Opgegroeid in de jaren veertig, vijftig of zestig hebben duizenden Nederlanders de kerk vaarwel gezegd. Een millennium christendom in Nederland lijkt met één generatie verleden tijd te zijn.

9639422824Schrijven is scheppen. Met woorden een wereld opbouwen.

Jouw wereld, als je het onderwerp van gesprek bent. Omdat je bent geïnterviewd of omdat je jezelf terugleest in de meningen van anderen.

Jouw wereld, ook als je het niet eens bent met hoe die wereld is opgebouwd. Want woorden kunnen geen wereldbeeld maken dat -naar middeleeuwse opvatting- plat is. Dan worden woorden enkelvoud: woord.

Mensen spreken echter in meervoud. Hebben dus ook woorden met elkaar. En uit die veelheid van woorden ontstaat nuance. En ook begrip. Dan maken woorden de wereld een stukje mooier.

Die woorden schrijf ik.

Wetenschappers, architecten en geïnteresseerden dachten vrijdag 14 november 2014 na over de betekenis van een kerkgebouw. De bezoekers van het Dutch Bible Belt Network, bijeen in Museum Catharijneconvent in Utrecht, vragen geen bunkerkerken maar open en toegankelijke kerkgebouwen. In Barneveld zijn de laatste jaren drie grote kerkgebouwen verrezen. Vrijwel naast elkaar zijn de twee kerken De Hoeksteen (2500 zitplaatsen) en de Adullamkerk (1500 zitplaatsen) gebouwd. Verderop is het gebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente (700 zitplaatsen) te vinden. De eerste twee kerken kregen bij de oplevering in de pers de naam refodomes, in het bezit van een excentriek clubje christenen. Dutch Bible Belt Network wil serieus contact onderhouden met de gereformeerde gezindte voor wetenschappelijk onderzoek naar het leven van reformatorische christenen. Een tweede bijeenkomst van het netwerk ging vrijdag over reformatorische kerkbouw.

DEN HAAG – ‘De aarde vervloekt je naam. God, hoor je mij?’ Het is de noodkreet van Leila, een Syrische vrouw die veel familieleden en vrienden verloor. Vredesorganisatie Pax hield donderdagmorgen een herdenking voor 200.000 burgerdoden in het land.

De protestbijeenkomst in Den Haag. Bron Ardjan Logmans

De protestbijeenkomst in Den Haag. Bron Ardjan Logmans

Veertig mensen staan onder de vergeelde boomkruinen op het Plein, voor het Tweede Kamergebouw in Den Haag, te luisteren. De druilerige regen is net opgehouden en mistige wolken temperen het zonlicht. Het is windstil. Stemmen van vrede klinken via luidsprekers versterkt over het Plein. Enkele voorbijgangers haken aan. Ze krijgen een witte roos in handen gedrukt. Die kunnen ze straks, na de kranslegging, bij enkele foto’s van gedode Syriërs leggen. Geïnteresseerden rond de kramen met tweedehandsboeken laten zich niet afleiden. Een naast het podium geparkeerde vrachtwagen met op de bak reclame van Heineken start halverwege de herdenking en rijdt ronkend weg. Het blijft even noodgedwongen stil.