Disclaimer

Als beheerder van deze website ardjanlogmans.nl span ik me in de inhoud van deze webpagina regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Ik stel het op prijs als u me daarvan op de hoogte brengt (contact).

Ik ben niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de (on)mogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

Op ieder door mij gewenst moment en naar eigen inzicht kan ik de website (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, ben ik niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Wilt u content gebruiken voor uw eigen doeleinden? Stuur dan een verzoek om toestemming via de contactpagina op deze website.