Hoe geef je les over de verlichting?

Door in Geschiedenis, Journalistiek op 8 mei 2015

De verlichting – hoe geven geschiedenisdocenten vorm aan deze fase in de Europese geschiedenis? Voor (orthodox gereformeerde) christenen zijn de waarden van de verlichting omstreden. Is het christelijk geloof in dat tijdperk geen afbreuk gedaan door het ondermijnen van het gezag van de bijbel? Het verstand op zoek naar kennis laat zich sindsdien niet zomaar meer vormen door God die zich in de bijbel heeft geopenbaard.

Het planetarium van Eise Eisinga in Leeuwarden. Bron planetarium-friesland.nl

Het planetarium van Eise Eisinga in Leeuwarden. Bron planetarium-friesland.nl

Journalist Jan-Kees Karels van het Reformatorisch Dagblad schreef er een uitgebreid artikel over, onderdeel van een serie over het geschiedenisvak op school. In het artikel geef ik mijn mening hoe leerlingen reageren op lessen over de verlichting:

Ardjan Logmans rondt op dit moment zijn stage af als geschiedenisdocent op het openbare Da Vinci College in Leiden. Eerder gaf hij ook les over de verlichting op het Driestar College. „Ik merkte dat voor deze leerlingen het bruggetje snel gelegd is dat door de ratio het geloof achterhaald is”, zegt Logmans. „Ze koppelen geloof aan een platte aarde en aan de rooms-katholieke inquisitie, zaken die ze in eerdere hoofdstukken hebben geleerd. Ze moeten dus leren dat de verlichting een andere manier van denken is en dat geloof niet met louter rationele instrumenten gefileerd kan worden. Dat vergt veel uitleg, want het landt niet zomaar. Op het Da Vinci College heb ik een klein deel over de verlichting lesgegeven. Leerlingen stellen daar geen enkele vraag over het geloof, omdat het totaal niet op hun netvlies staat. Ik merk dat ze er niet positief of negatief tegenover staan. Als je vraagt waarom er nog steeds kerken en moskeeën zijn als de verlichting het geloof op de tweede plaats heeft gesteld, weten ze dat eigenlijk niet. Ik leg dan uit dat geloof ook gaat over het hart, iets wat ze al bijna niet snappen, want het verschil tussen geest en lichaam is voor hen heel moeilijk te begrijpen. Dan vertel ik dat liefde bestaat, ook al zie je die niet en kun je die niet altijd beredeneren. Zo bestaat geloof ook. En dan hoop ik dat ze het een beetje snappen.”

Lees het hele artikel in het Reformatorisch Dagblad hier: „Denken van christenen met verlichting mee veranderd” (02-05-2015)

Comments are closed.