Confrontatie helpt oecumene verder

Door in Journalistiek op 8 september 2014
Jelle Creemers. Bron ETF Leuven

Jelle Creemers. Bron ETF Leuven

Hoe kunnen vrije kerken als de pinksterkerken oecumenegesprekken voeren met de Rooms-Katholieke Kerk? De verschillen zijn groot. Pinksterkerken hebben geen hiërarchische kerkstructuur. Afgevaardigden van pinksterkerken kunnen dus niet spreken namens het geheel van pinksterkerken. Bovendien zijn er ook theologische verschillen: pinksterkerken kunnen weinig met de paus en hechten een ander belang aan de sacramenten.
Toch zijn Noord-Amerikaanse pinksterkerken sinds 1972 met de Rooms-Katholieke Kerk in gesprek. De toon was aanvankelijk hard. Maar dat heeft de oecumene voor meerdere kerken verder geholpen, stelt Jelle Creemers, die vorige week is gepromoveerd op een onderzoek naar deze gesprekken.

Of er ooit kerkelijke eenheid uit de gesprekken rolt, weet Creemers niet. ‘Of dat moet, hangt af van je eigen mening over eenheid. Pinksterchristenen willen vooral misverstanden uit de weg ruimen. Specifieke oecumenische doelen hebben ze meestal niet. Katholieken geloven dat ook andere christenen het heil in Christus hebben. Maar volledige eenheid vergt voor hen dat alle kerken ook de katholieke bisschopstraditie en andere aspecten van de kerk erkennen. Vanuit protestants perspectief voelt zo’n eenheid als het opgeven van eigen kerk-zijn, maar de katholieken zullen dat niet zo beleven. Ze zullen eerder zeggen: wij hebben jullie deze kerkstructuur te bieden die ook voor jullie waardevol mag zijn.’

Lees meer in het Nederlands Dagblad.

Up ↑

Comments are closed.