Verenigd Koninkrijk: Meer kerken, maar minder leden

Door in Journalistiek op 20 oktober 2014

LONDEN – Het Verenigd Koninkrijk heeft de afgelopen jaren meer kerken en meer voorgangers mogen verwelkomen. Het aantal kerkleden is echter gedaald.

De kathedraal van Lincoln, in Engeland. Bron Wikimedia

De kathedraal van Lincoln, in Engeland. Bron Wikimedia

Dat blijkt uit onderzoek van dr. Peter Brierly. Hij becijferde dat in de nabije toekomst de toename van kerken en voorgangers en de daling van leden zal doorzetten. De resultaten van zijn onderzoek staan in het nieuwste handboek UK Church Statistics.

Tussen 2008 en 2013 is het aantal kerkelijke gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk met bijna duizend toegenomen tot 50.660. Ruim tweeduizend voorgangers extra zijn in die periode de kerken gaan dienen. Het ledental nam af van 5,7 miljoen naar 5,4 miljoen.

Oosters-orthodoxe kerken, pinksterkerken en allerlei kleinere kerkverbanden publiceren daarentegen groeicijfers. Voor een aantal kerken is dat te danken aan de toestroom van christelijke immigranten. Het missionaire project van de Anglicaanse Kerk, Fresh Expressions, stijgt procentueel boven de andere uit: het ledental nam met 273 procent toe van 19.300 in 2008 naar 71.900 vorig jaar.

De groei van het aantal kerken ondanks het ledenverlies verklaart Brierly uit tal van kerkplantingsinitiatieven. Vooral jonge gemeenten en kleine kerkgenootschappen stichten nieuwe kerken. Voor al deze kerken zijn nieuwe voorgangers aangetrokken. Het aantal mannelijke voorgangers stijgt de komende jaren licht, schat Brierly, maar houdt geen gelijke tred met het toenemende aantal vrouwen in het ambt.

Lees meer op de website van het Nederlands Dagblad.

Up ↑

Comments are closed.