Komma’s en punten maken dat u de krant vlot kunt doorlezen. Anders is er geen doorkomen aan. De oorspronkelijke manuscripten van de Bijbel hadden geen leestekens. Maar de Bijbel wil gelezen worden, dus interpunctie is toegevoegd om de verstaanbaarheid te vergroten. Het tegendeel is ook waar: een komma bleek nogal eens een heikel punt te zijn.

Hermann Friedrich Kohlbrugge. Bron Wikimedia Commons

Bron ardjanlogmans.nl

Bron ardjanlogmans.nl

Prof. Op ’t Hof stelt dat de belijdenispraktijk in de 16e en de 17e eeuw erg ruim was (RD 11-4). Dat is een vertekening van de werkelijkheid, reageert Ardjan Logmans. In zijn afscheidsrede betoogt prof. Op ’t Hof dat de belijdenispraktijk in de 16e en de 17e eeuw erg ruim was. Die stelling dient enigzins genuanceerd te worden.

In de eerste eeuwen van de Gereformeerde Kerk was het aantal belijdende lidmaten niet groot. Kerk en bevolking vielen lang niet met elkaar samen. Veel mensen vonden het voldoende om in de registers te staan als een „liefhebber van de gereformeerde religie.” Het aantal kerkgangers was vele malen groter dan het aantal kerkleden. Niet-katholiek zijn was voor veel mensen om den brode belangrijker dan volbloed protestants te zijn.