Franca Treur publiceerde in het najaar van 2017 het boek ‘Hoor nu mijn stem’. Bron ardjanlogmans.nl

“Het kwam regelmatig voor dat Gina geraakt werd door een preek of door een lied, maar er was nooit een ‘bevindelijke bekering’ op gevolgd, een mystieke verlossingservaring, waarbij ze eerst flessen vol tranen had vergoten over haar zonden. […] Meestal stond ze er daarna weer een tijdje heel cynisch tegenover.”1

Digital humanities begint een modewoord te worden op universiteiten. Nadat neerlandici en oudtestamentici digitale programma’s gebruikten om teksten te fileren, volgen nu historici. Afgelopen jaar werden de eerste symposia georganiseerd zoals aan de Vrije Universiteit door Fred van Lieburg over God in Nederland 3.0. Maar wat levert dit nieuwe perspectief op? Tijd voor een onderzoekje in Digibron, de archiefbank van de gereformeerde gezindte.

Afgelopen november is het tweede deel over de geschiedenis van de hogeschool Driestar Educatief in Gouda verschenen.

Het boek Wees een Gids! verscheen in november 2014. Bron Royal Jongbloed

Het boek Wees een Gids! verscheen in november 2014.Bron Royal Jongbloed

In 2012 werden de eerste decennia van de school op schrift gesteld door historicus John Exalto. Het boek Wordt een heer! behandelt het schoolverleden tot en met de jaren zeventig van de vorige eeuw, Wees een gids! neemt de laatste veertig jaar voor zijn rekening.

Wetenschappers, architecten en geïnteresseerden dachten vrijdag 14 november 2014 na over de betekenis van een kerkgebouw. De bezoekers van het Dutch Bible Belt Network, bijeen in Museum Catharijneconvent in Utrecht, vragen geen bunkerkerken maar open en toegankelijke kerkgebouwen. In Barneveld zijn de laatste jaren drie grote kerkgebouwen verrezen. Vrijwel naast elkaar zijn de twee kerken De Hoeksteen (2500 zitplaatsen) en de Adullamkerk (1500 zitplaatsen) gebouwd. Verderop is het gebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente (700 zitplaatsen) te vinden. De eerste twee kerken kregen bij de oplevering in de pers de naam refodomes, in het bezit van een excentriek clubje christenen. Dutch Bible Belt Network wil serieus contact onderhouden met de gereformeerde gezindte voor wetenschappelijk onderzoek naar het leven van reformatorische christenen. Een tweede bijeenkomst van het netwerk ging vrijdag over reformatorische kerkbouw.

Bron RD

Bron RD

„Toen ik een geweerschot in mijn arm ontving dacht ik bij mijzelven; dat is dicht bij mijn hart, was het in mijn hart geweest, dan lag ik nu al in de hel; bekeering was toen het eene nodige voor mij.” Zo blikt Ebe Rinders Kooistra in 1860 terug op zijn leven.

Kooistra zet zijn levensverhaal op papier en geeft het de titel mee: ”Gods voorzienigheid, blijkbaar in de wonderlijke leiding, bekeering en bewaring van Ebe Rinders Kooistra, voorheen werkzaam bij ’s Rijks Marine te Vlissingen. Bevattende: een kort verhaal van zijn lotgevallen in Nederland, Frankrijk, Italië en Afrika, met een voorwoord van W. H. Gispen, Voorheen Gereformeerd Leeraar te Vlissingen en te Amsterdam”.