LONDEN – Het Verenigd Koninkrijk heeft de afgelopen jaren meer kerken en meer voorgangers mogen verwelkomen. Het aantal kerkleden is echter gedaald.

De kathedraal van Lincoln, in Engeland. Bron Wikimedia

De kathedraal van Lincoln, in Engeland. Bron Wikimedia

Dat blijkt uit onderzoek van dr. Peter Brierly. Hij becijferde dat in de nabije toekomst de toename van kerken en voorgangers en de daling van leden zal doorzetten. De resultaten van zijn onderzoek staan in het nieuwste handboek UK Church Statistics.

Tussen 2008 en 2013 is het aantal kerkelijke gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk met bijna duizend toegenomen tot 50.660. Ruim tweeduizend voorgangers extra zijn in die periode de kerken gaan dienen. Het ledental nam af van 5,7 miljoen naar 5,4 miljoen.