Franse protestanten bijeen tijdens een hagepreek in de 18e eeuw.Franse protestanten hebben in vergelijking met hun Nederlandse soortgenoten een verleden van veel onderdrukking gehad. Tot aan het begin van de negentiende eeuw werden ze achtergesteld ten opzichte van de Rooms-Katholieke Kerk en vervolgd door de Franse regering. Soms was dat zeer expliciete vervolging: opheffing van kerkelijke gemeenten, vermoorden van predikanten en vervolgen van gemeenteleden. Dan weer ervoeren protestanten periodes van verlichting. Ze werden enigszins geduld zolang ze protestantse gebruiken maar verborgen hielden voor de samenleving. Kerken moesten ze in de openlucht (zie afbeelding Max Leenhaardt, Musée du Désert).

Wesseling-De-man-die-nee-zeiEen geweldige tijd moet aanbreken als een historicus zijn carrière achter de rug heeft en het pensioen is aangebroken. De boeken dan nog geschreven moeten worden, krijgen iets lichtvoetigs. Al die jaren van geschiedbeoefening hebben kennis voortgebracht. Kennis die door hem is heengegaan en is samengesmolten tot een visie op het verleden. Het lijkt of de historicus zijn boek vanuit de losse pols schrijft, het slechts hoeft te vullen met aanwezige kennis en interpretaties. Saillante details vullen dan de laatste leemten op. Maar hoeveel vent mag een historisch-wetenschappelijk boek hebben om geen geweld te doen aan de vorm?