Een selfie bij de Nachtwacht. Bron Twitter

Een selfie bij de Nachtwacht. Bron Twitter

In het Rijksmuseum zag ik het gebeuren. Een meisje gaat met haar rug naar de Nachtwacht staan, achter haar een paar vriendinnen. Niet dat ze het doek van Rembrandt geen blik waardig keurt. Juist niet. In haar hand heeft ze een smartphone. Met een selfiestick maakt ze een foto van zichzelf. Op de achtergrond is het schuttersstuk van de Hollandse schilder te zien. De foto komt terecht op sociale media als Facebook, Twitter of Instagram. Ze was niet de enige. Aan de lopende band zetten bezoekers zichzelf op de foto in het museum.

Bron ilibrariana.wordpress.com

Bron ilibrariana.wordpress.com

Hoe moesten verpauperde Nederlanders in de negentiende eeuw een lesje burgerlijke beschaving krijgen? Een van de mogelijkheden was het verkondigen van de burgermansmoraal op de kansel. Oudtestamenticus dr. Cees Houtman beschreef met het in 2013 verschenen boek Kinderkerk en kinderpreek een kerkelijke beschavingscampagne onder kinderen.

De jeugd van vooral arme Nederlanders dreigde kerkelijk en maatschappelijk af te haken, concludeerden predikanten in de negentiende eeuw. Met een kinderpreek – een verschijnsel al bekend in de achttiende eeuw – werd deze randkerkelijken onderwijs gegeven uit de Bijbel. Om de kinderen te lokken, kregen ze bij trouwe kerkgang tijdens kerst warme kledingstukken tegen de winterse kou.