Jelle Creemers. Bron ETF Leuven

Jelle Creemers. Bron ETF Leuven

Hoe kunnen vrije kerken als de pinksterkerken oecumenegesprekken voeren met de Rooms-Katholieke Kerk? De verschillen zijn groot. Pinksterkerken hebben geen hiërarchische kerkstructuur. Afgevaardigden van pinksterkerken kunnen dus niet spreken namens het geheel van pinksterkerken. Bovendien zijn er ook theologische verschillen: pinksterkerken kunnen weinig met de paus en hechten een ander belang aan de sacramenten. Toch zijn Noord-Amerikaanse pinksterkerken sinds 1972 met de Rooms-Katholieke Kerk in gesprek. De toon was aanvankelijk hard. Maar dat heeft de oecumene voor meerdere kerken verder geholpen, stelt Jelle Creemers, die vorige week is gepromoveerd op een onderzoek naar deze gesprekken.