Digital humanities begint een modewoord te worden op universiteiten. Nadat neerlandici en oudtestamentici digitale programma’s gebruikten om teksten te fileren, volgen nu historici. Afgelopen jaar werden de eerste symposia georganiseerd zoals aan de Vrije Universiteit door Fred van Lieburg over God in Nederland 3.0. Maar wat levert dit nieuwe perspectief op? Tijd voor een onderzoekje in Digibron, de archiefbank van de gereformeerde gezindte.

Bron RD

Bron RD

„Toen ik een geweerschot in mijn arm ontving dacht ik bij mijzelven; dat is dicht bij mijn hart, was het in mijn hart geweest, dan lag ik nu al in de hel; bekeering was toen het eene nodige voor mij.” Zo blikt Ebe Rinders Kooistra in 1860 terug op zijn leven.

Kooistra zet zijn levensverhaal op papier en geeft het de titel mee: ”Gods voorzienigheid, blijkbaar in de wonderlijke leiding, bekeering en bewaring van Ebe Rinders Kooistra, voorheen werkzaam bij ’s Rijks Marine te Vlissingen. Bevattende: een kort verhaal van zijn lotgevallen in Nederland, Frankrijk, Italië en Afrika, met een voorwoord van W. H. Gispen, Voorheen Gereformeerd Leeraar te Vlissingen en te Amsterdam”.