Welk bezit heeft voor een predikant status? De pastorie, vaak een kast van een huis, zal het niet zijn. Hij heeft die immers niet zelf gekocht. Het lijkt bovendien net alsof hij te veel gehecht is aan hout en steen in plaats van aan de dingen die de eeuwigheid aangaan.

Boekenkast. Bron Wikimedia Commons

Je kunt met minder je emeritaat als predikant ingaan. Maar Jan Peter Schouten, predikant in Naarden, heeft er werk van gemaakt. Hij speurde de stamboom van zijn familie na op zoek naar ‘voorvader-dominees’. Maar liefst elf predikanten en een priester uit de eerste tijd van de Reformatie in Nederland kregen een portret in zijn boek ‘Hij preekte, hij leerde altoos…’, dat half april werd gepresenteerd.

UTRECHT – De Protestantse Kerk in Nederland gaat een digitale preekbeurtenzoeker lanceren.

De Gereformeerde Bond verbindt predikant en gemeente met een eigen preekbeurtenbureau. De Protestantse Kerk in Nederland heeft vorige maand een testversie van een website online gezet die inzichtelijk maakt voor welke kerkdiensten nog voorgangers gezocht worden. Hoewel nog niet bekend is wanneer het platform met de naam Preekbeurtenzoeker af is, verwacht ds. Gerrit van Meijeren niet dat de digitale weg om gastdiensten op te vullen de klassieke manier van predikanten bellen uit de markt zal prijzen.

De Preekbeurtenzoeker wil predikanten, proponenten en kerkelijk werkers met preekbevoegdheid verbinden aan kerkelijke gemeenten die nog diensten hebben openstaan. ‘Een vacante gemeente zit met veel onvervulde preekbeurten. Dit digitale platform kan hen aan een voorganger helpen’, zegt Van Meijeren van de Protestantse Kerk, betrokken bij het project.

Lees meer op de website van het Nederlands Dagblad.

Up ↑