Bron ilibrariana.wordpress.com

Bron ilibrariana.wordpress.com

Hoe moesten verpauperde Nederlanders in de negentiende eeuw een lesje burgerlijke beschaving krijgen? Een van de mogelijkheden was het verkondigen van de burgermansmoraal op de kansel. Oudtestamenticus dr. Cees Houtman beschreef met het in 2013 verschenen boek Kinderkerk en kinderpreek een kerkelijke beschavingscampagne onder kinderen.

De jeugd van vooral arme Nederlanders dreigde kerkelijk en maatschappelijk af te haken, concludeerden predikanten in de negentiende eeuw. Met een kinderpreek – een verschijnsel al bekend in de achttiende eeuw – werd deze randkerkelijken onderwijs gegeven uit de Bijbel. Om de kinderen te lokken, kregen ze bij trouwe kerkgang tijdens kerst warme kledingstukken tegen de winterse kou.

UTRECHT – De Protestantse Kerk in Nederland gaat een digitale preekbeurtenzoeker lanceren.

De Gereformeerde Bond verbindt predikant en gemeente met een eigen preekbeurtenbureau. De Protestantse Kerk in Nederland heeft vorige maand een testversie van een website online gezet die inzichtelijk maakt voor welke kerkdiensten nog voorgangers gezocht worden. Hoewel nog niet bekend is wanneer het platform met de naam Preekbeurtenzoeker af is, verwacht ds. Gerrit van Meijeren niet dat de digitale weg om gastdiensten op te vullen de klassieke manier van predikanten bellen uit de markt zal prijzen.

De Preekbeurtenzoeker wil predikanten, proponenten en kerkelijk werkers met preekbevoegdheid verbinden aan kerkelijke gemeenten die nog diensten hebben openstaan. ‘Een vacante gemeente zit met veel onvervulde preekbeurten. Dit digitale platform kan hen aan een voorganger helpen’, zegt Van Meijeren van de Protestantse Kerk, betrokken bij het project.

Lees meer op de website van het Nederlands Dagblad.

Up ↑