Een hervormingslied uit 1817. Bron Google Books

„Waar is zoo veel leeds geleden?/ Zoo gemoord en zoo gebrand?/ Waar zoo lang en bang gestreden,/ Als weleer in Nederland?/ Wij vereeren, dapp’re Vaadren!/ Uwe waarheidsliefd’ en moed./ Altijd stroom’ uw edel bloed/ Onverbasterd in onz’ aadren!/ Uw geloof en deugd en kracht/ Sier’ uw dankbaar nageslacht!”

Johannes a Lasco. Bron Wikimedia

Johannes a Lasco. Bron Wikimedia

Johannes a Lasco is onmiskenbaar een reformator. Maar hoe blijft hij in de herinnering aanwezig? Als Pools edelman, humanistisch geleerde, predikant van Emden of als kerkordespecialist van de Reformatie? „Zijn humanistische inslag vind ik het interessantst”, zegt dr. J. M. J. Lange van Ravenswaay, wetenschappelijk directeur van de Johannes a Lascobibliotheek in Emden.