Franca Treur publiceerde in het najaar van 2017 het boek ‘Hoor nu mijn stem’. Bron ardjanlogmans.nl

“Het kwam regelmatig voor dat Gina geraakt werd door een preek of door een lied, maar er was nooit een ‘bevindelijke bekering’ op gevolgd, een mystieke verlossingservaring, waarbij ze eerst flessen vol tranen had vergoten over haar zonden. […] Meestal stond ze er daarna weer een tijdje heel cynisch tegenover.”1

Digital humanities begint een modewoord te worden op universiteiten. Nadat neerlandici en oudtestamentici digitale programma’s gebruikten om teksten te fileren, volgen nu historici. Afgelopen jaar werden de eerste symposia georganiseerd zoals aan de Vrije Universiteit door Fred van Lieburg over God in Nederland 3.0. Maar wat levert dit nieuwe perspectief op? Tijd voor een onderzoekje in Digibron, de archiefbank van de gereformeerde gezindte.

Afgelopen november is het tweede deel over de geschiedenis van de hogeschool Driestar Educatief in Gouda verschenen.

Het boek Wees een Gids! verscheen in november 2014. Bron Royal Jongbloed

Het boek Wees een Gids! verscheen in november 2014.Bron Royal Jongbloed

In 2012 werden de eerste decennia van de school op schrift gesteld door historicus John Exalto. Het boek Wordt een heer! behandelt het schoolverleden tot en met de jaren zeventig van de vorige eeuw, Wees een gids! neemt de laatste veertig jaar voor zijn rekening.

Bron Ardjanlogmans.nl

Driestar Educatief in Gouda.Bron Ardjanlogmans.nl

Deze week is een nieuw boek over de geschiedenis van de christelijke hogeschool Driestar Educatief in Gouda gepresenteerd. Het boek Wees een gids! behandelt de geschiedenis van de Goudse pabo vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Twee jaar geleden verscheen het boek Wordt een heer! van historicus John Exalto. In dat boek gaat Exalto de geschiedenis langs van de voorgaande decennia. Ik interviewde hem voor Transparant, het kwartaalblad van de Vereniging van Christen-Historici.

Hieronder het interview. Binnenkort volgt een bespreking van het boek Wees een gids!. (UPDATE 28-01-2015: klik hier voor de recensie)