Willem Elsschot in 1920. Bron Wikimedia Commons
Willem Elsschot in 1920. Bron Wikimedia Commons

Tsjip geeft in bijna zeventig pagina’s op onderkoelde toon inzicht in een klein, burgerlijk milieu. Het is een ode aan de zelfrelativering, omdat het boek laat zien hoe grote idealen worden ingepast in het kleinsteedse leventje van een Antwerpenaar tussen de twee wereldoorlogen. Maar er sluimert ook verzet tegen te veel autoriteit en gezag.