Staat van verzuiling, Peter van DamDe verzuiling lijkt voorgoed voorbij. Een periode van zo’n 130 jaar in de Nederlandse geschiedenis is afgesloten. Eerst ontstond de gereformeerde zuil van Kuyper, vervolgens een rooms-katholieke, een socialistische, een neutrale/liberale zuil en een kleine vrijzinnig-protestantse zuil. Voor Nederland lijkt de laatste jaren de verdeelsleutel, waarbij de zuilen gemeten naar hun omvang een stem kregen in het omroepbestel of op andere maatschappelijke terreinen, niet meer van toepassing te zijn. Historici zijn echter nog niet klaar met de verzuiling.