Beeld ardjanlogmans.nl

Bron ardjanlogmans.nl

Religie speelt vandaag de dag een betrekkelijk grote rol in Nederland. De Tweede Kamer debatteert over rituele slacht, kleine christelijke partijen zijn serieuze onderhandelingspartners voor het kabinet, en heel Europa ziet zich met de komst van vluchtelingen en de islam teruggeworpen op zijn wortels. Hoezo secularisatie en ontzuiling?

Afgelopen november is het tweede deel over de geschiedenis van de hogeschool Driestar Educatief in Gouda verschenen.

Het boek Wees een Gids! verscheen in november 2014. Bron Royal Jongbloed

Het boek Wees een Gids! verscheen in november 2014.Bron Royal Jongbloed

In 2012 werden de eerste decennia van de school op schrift gesteld door historicus John Exalto. Het boek Wordt een heer! behandelt het schoolverleden tot en met de jaren zeventig van de vorige eeuw, Wees een gids! neemt de laatste veertig jaar voor zijn rekening.

Bron Ardjanlogmans.nl

Driestar Educatief in Gouda.Bron Ardjanlogmans.nl

Deze week is een nieuw boek over de geschiedenis van de christelijke hogeschool Driestar Educatief in Gouda gepresenteerd. Het boek Wees een gids! behandelt de geschiedenis van de Goudse pabo vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Twee jaar geleden verscheen het boek Wordt een heer! van historicus John Exalto. In dat boek gaat Exalto de geschiedenis langs van de voorgaande decennia. Ik interviewde hem voor Transparant, het kwartaalblad van de Vereniging van Christen-Historici.

Hieronder het interview. Binnenkort volgt een bespreking van het boek Wees een gids!. (UPDATE 28-01-2015: klik hier voor de recensie)

De Kolenkit in Amsterdam.

De Kolenkit in Amsterdam.

Wie even nadenkt over kerk en secularisatie in Nederland, komt al snel uit bij de massale kerkverlating vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw. Hoe is dat verval ontstaan? Schrijvers van de bundel ‘In de vergifkast’?, protestantse organisaties tussen kerk en wereld geven een verrassend antwoord.

In de jaren ’50 zijn in de protestantse kerken belangrijke wissels omgegaan die meer licht kunnen werpen op de kerkverlating van de daaropvolgende decennia, zo betogen acht historici die hebben meegewerkt aan het nieuwe “jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800”. Met het boek willen ze het gangbare beeld in de geschiedliteratuur ongedaan maken, als zouden vernieuwingen op kerkelijk terrein in dat decennium weinig om het lijf hebben gehad.

Staat van verzuiling, Peter van DamDe verzuiling lijkt voorgoed voorbij. Een periode van zo’n 130 jaar in de Nederlandse geschiedenis is afgesloten. Eerst ontstond de gereformeerde zuil van Kuyper, vervolgens een rooms-katholieke, een socialistische, een neutrale/liberale zuil en een kleine vrijzinnig-protestantse zuil. Voor Nederland lijkt de laatste jaren de verdeelsleutel, waarbij de zuilen gemeten naar hun omvang een stem kregen in het omroepbestel of op andere maatschappelijke terreinen, niet meer van toepassing te zijn. Historici zijn echter nog niet klaar met de verzuiling.